วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กลอนสดุดีสุนทรภู่

โลกกำเนิด เกิดก่อ กวีแก้ว                                  งามเพริศแพร้ว เชิงชั้น วรรณศิลป์
สุนทรภู่ คู่ฟ้า คู่ธานินทร์                                                         ทั่วแผ่นดิน แดนสยาม นามระบือ
จากวันวาน ผ่านพ้น จนวันนี้                                                     งานกวี ยังคงอยู่ คู่หนังสือ
ทรงคุณค่า มากล้น จนคนลือ                                          
โลกเชิดชู สุนทรภู่ ยอดครูกานท์
" ท่านได้เปรียบ เทียบความ ว่ายามรัก                                       แม้น้ำผัก ต้มขม ชมว่าหวาน
ครั้นจืดจาง ห่างเหิน ไปเนิ่นนาน                                              ถึงน้ำตาล ก็ว่าเปรี้ยว ไม่เหลียวแล"
 ยี่สิบหก มิถุนา มาบรรจบ                                                       ขอน้อมนบ กวีไทย ด้วยใจแน่
สดุดี พระคุณท่าน มิผันแปร                                                    ประสบแต่ สุขสันต์ นิรันดร...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น